skip to main content
KOR Water Nordic Till webbutiken

Det centrala för KOR

KOR är ett elementär uttryckt av ordet Kärnan, som hänvisar till den centrala, innersta, eller mest viktig del. Varje person har kärnvärden, sin innersta personlighet och innersta önskingar. Vissa förstår sin kärnverksamhet, medan andra söker sin kärnverksamhet. För oss är vatten det centrala i det fysiska livet.

KOR-logotypen både liknar en vattendroppe och är inspirerad av det kinesiska begreppet yin-yang, som beskriver två motsatta, men kompletterande aspekter av något fenomen. De gröna och blå sidorna av KOR-vattendroppen representerar det dualistiska förhållandet och balans mellan jord och vatten.

Du kanske märker att KOR logotyp gröna och blå armar når uppåt för att stänga vattendroppen, men inte helt och hållet. Gapet erkänner den konstanta klyftan mellan våra mål och resultat. När du är på väg till "att vara grön" så hittar du att det finns alltid något mer att göra - och för andra, är det du gör aldrig helt tillräckligt. Det är OK. Hitta balans - i oss själva och i miljön - är en kontinuerlig process som aldrig riktigt tar slut. Det viktiga är att du är på väg.

Core of KOR - Kärnvillkoren
1 percent